| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Võrrand

Page history last edited by Laine 2 years, 4 months ago

 

Võrrand on võrdus, mis sisaldab tundmatut.

 

Tundmatu leidmist võrrandist nimetatakse võrrandi lahendamiseks.

Võrrandist leitud tundmatu väärtus on võrrandi lahend.

Näide 1.
Võrrand on 6 + x = 10.
Võrrandi lahend x = 4, sest 6 + 4 = 10.

 

Põhiomadused

 

Võrrandi pooli võib vahetada

 

Võrrandi mõlemaid pooli võib korrutada või jagada ühe ja sama nullist erineva arvuga

 

Võrrandi mõlemale poolele võib liita või lahutada ühe ja sama nullist erineva arvu

 

Liitetavaid võib viia võrrandi ühelt poolelt teisele muutes märgi vastupidiseks

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.