| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Jaguvustunnused

Page history last edited by Laine 3 years, 5 months ago

ÜLESANNE 1

Jaguvustunnused

 

Jaguvustunnus arvuga 2

Täisarv jagub arvuga 2 siis, kui arvu üheliste number on paarisnumber. 

Paarisnumbrid on 2, 4, 6, 8. 

Näiteks arv  506   jagub arvuga 2 , sest tema üheliste number on  6,  mis on paarisnumber.

 

Jaguvustunnus arvuga 4

Täisarv jagub neljaga siis, kui arv lõppeb kahe nulliga või tema kaks viimast numbrit moodustavad arvu, mis jagub arvuga  4.

Näiteks arv  756  jagub arvuga  4 , sest tema kaks viimast numbrit moodustvad arvu  56, mis jagub arvuga  4.

 

Jaguvustunnus arvuga 3

Täisarv jagub kolmega siis, kui arvu ristsumma jagub kolmega.

Näiteks arv 258258 jagub arvuga 3, sest tema ristsumma (numbrite summa) on 2+5+8=15, mis jagub arvuga 33.

 

Jaguvustunnus arvuga 9

Täisarv jagub üheksaga siis, kui arvu ristsumma jagub üheksaga.

Näiteks arv 639 jagub arvuga 9, sest tema ristsumma on 6+3+9=18, mis jagub arvuga 9.

 

Jaguvustunnus arvuga 5

Täisarv jagub viiega siis, kui tema üheliste number on 0 või 5.
 Näiteks arv 735 jagub arvuga 5, sest tema üheliste number on 5, mis jagub viiega.

 

Jaguvustunnus arvuga 10

Täisarv jagub arvuga 10 siis, kui selle arvu üheliste number on 0.
 Näiteks arv 109030 jagub arvuga 10, sest tema üheliste number on 0.
 

Jaguvustunnus arvuga 25

Täisarv jagub arvuga 25 siis, kui selle arvu kahest viimasest numbrist moodustatud arv jagub arvuga 25.
 Näiteks arv 89075 jagub arvuga 25, sest selle arvu kahest viimasest arvust moodustatud arv 75 jagub arvuga 25.

 

 

ÜLESANNE 2

Otsusta (tehet sooritamata), kas arv jagub 2-ga, 3-ga, 5-ga, 9-ga või 10-ga 

NUTISPORT.EU
ÜLESANNE 3
SOORITA TEST
Sisesta kindlasti oma eesnimi ja perekonnanimi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

JAGUVUSTUNNUSED - reeglid, mille abil saab ilma tegelikult jagamata otsustada, kas mingi arv jagub antud arvuga.

Esimesed 3 toodud jaguvustunnust on seotud arvu lõpunumbriga.

Jaguvus 2-ga: arv jagub 2-ga siis ja ainult siis, kui arv lõpeb paarisnumbriga (0, 2, 4, 6, 8).

NÄIDE 1: Arv 543 996 jagub 2-ga, sest selle lõpus on paarisnumber (6).

NÄIDE 2: Arv 876 543 ei jagu 2-ga, sest selle lõpus ei ole paarisnumbrit.

Jaguvus 5-ga: arv jagub 5-ga siis ja ainult siis, kui arv lõpeb numbriga 0 või numbriga 5.

NÄIDE 3: Arv 1 467 970 jagub 5-ga, sest selle lõpus on sobiv number (0).

NÄIDE 4: Arv 503 358 ei jagu 5-ga, sest selle lõpus ei ole numbrit 0 ega numbrit 5.

Jaguvus 10-ga: arv jagub 10-ga siis ja ainult siis, kui arv lõpeb numbriga 0.

NÄIDE 5: Arv 99 008 670 jagub 10-ga, sest selle lõpus on number 0.

NÄIDE 6: Arv 99 008 067 ei jagu 10-ga, sest selle lõpus ei ole numbrit 0.

Järgmised 2 jaguvustunnust on seotud arvu ristsummaga.

Arvu ristsummaks nimetatakse selle arvu kõigi numbrite summat.

NÄIDE 7: Arvu 553 903 ristsumma on 25 (5 + 5 + 3 + 9 + 0 + 3 = 25).

Jaguvus 3-ga: arv jagub 3-ga siis ja ainult siis, kui arvu ristsumma jagub 3-ga.

NÄIDE 8: Arv 2331 jagub 3-ga, sest selle arvu ristsumma (9) jagub 3-ga.

NÄIDE 9: Arv 50 093 ei jagu 3-ga, sest selle arvu ristsumma (17) ei jagu 3-ga.

Jaguvus 9-ga: arv jagub 9-ga siis ja ainult siis, kui arvu ristsumma jagub 9-ga.

NÄIDE 10: Arv 452 331 jagub 9-ga, sest selle arvu ristsumma (18) jagub 9-ga.

NÄIDE 11: Arv 55 039 ei jagu 9-ga, sest selle arvu ristsumma (22) ei jagu 9-ga.

Viimased 4 toodud jaguvustunnust on seotud nii arvu lõpunumbri kui ka ristsummaga.

Jaguvus 6-ga: arv jagub 6-ga siis ja ainult siis, kui arv lõpeb paarisnumbriga ja selle ristsumma jagub 3-ga.

Kuna 6 = 2 · 3, (ning 2 ja 3 on ühistegurita), siis 6-ga jagumiseks peab kehtima nii 2-ga jaguvuse kui ka 3-ga jaguvuse tunnus samaaegselt.

NÄIDE 12: Arv 25 512 jagub 6-ga, sest see lõpeb paarisnumbriga ja selle arvu ristsumma (15) jagub 3-ga.

NÄIDE 13: Arv 25 521 ei jagu 6-ga, sest kuigi selle arvu ristsumma (15) jagub 3-ga, siis arv ei lõpe paarisnumbriga.

Jaguvus 15-ga: arv jagub 15-ga siis ja ainult siis, kui arvu lõpus on number 0 või number 5 ja selle ristsumma jagub 3-ga.

Kuna 15 = 5 · 3, (ning 5 ja 3 on ühistegurita), siis 15-ga jagumiseks peab kehtima nii 5-ga jaguvuse kui ka 3-ga jaguvuse tunnus samaaegselt.

NÄIDE 12: Arv 25 125 jagub 15-ga, sest see lõpeb sobiva numbriga (5) ja selle arvu ristsumma (15) jagub 3-ga.

NÄIDE 13: Arv 25 521 ei jagu 15-ga, sest kuigi selle arvu ristsumma (15) jagub 3-ga, siis arvu lõpus ei ole ei numbrit 0 ega numbrit 5.

Jaguvus 18-ga: arv jagub 18-ga siis ja ainult siis, kui arv lõpeb paarisnumbriga ja selle ristsumma jagub 9-ga.

Kuna 18 = 2 · 9, (ning 2 ja 9 on ühistegurita), siis 18-ga jagumiseks peab kehtima nii 2-ga jaguvuse kui ka 9-ga jaguvuse tunnus samaaegselt.

NÄIDE 12: Arv 25 524 jagub 18-ga, sest see lõpeb paarisnumbriga ja selle arvu ristsumma (18) jagub 9-ga.

NÄIDE 13: Arv 25 534 ei jagu 18-ga, sest kuigi selle arvu lõpus on paarisnumber, siis arvu ristsumma (19) ei jagu 9-ga.

Jaguvus 45-ga: arv jagub 45-ga siis ja ainult siis, kui arvu lõpus on number 0 või number 5 ja selle ristsumma jagub 9-ga.

Kuna 45 = 5 · 9, (ning 5 ja 9 on ühistegurita), siis 45-ga jagumiseks peab kehtima nii 5-ga jaguvuse kui ka 9-ga jaguvuse tunnus samaaegselt.

NÄIDE 12: Arv 25 425 jagub 45-ga, sest see lõpeb sobiva numbriga (5) ja selle arvu ristsumma (18) jagub 9-ga.

NÄIDE 13: Arv 25 524 ei jagu 45-ga, sest kuigi selle arvu ristsumma (18) jagub 9-ga, siis arvu lõpus ei ole ei numbrit 0 ega numbrit 5. 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.