| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Rööpkülik

Page history last edited by Laine 4 years ago

 

 

 

NÄITED:
Rööpkülik, mille küljed on 4 cm ja 6 cm ning nurk nende vahel on 60°.

Rööpkülik, mille lähisküljed on 25 mm ja 4,2 cm ning
nende külgede otspunkte ühendav diagonaal on 34 mm. 

 

Leia koordinaatteljestikus rööpküliku neljas tipp, kui on antud kolm tippu.

Kirjuta selle tipu koordinaadid. Mitu võimalust on neljanda tipu leidmiseks?

T(3,3), U(-1,2), V(1,-4), W?

 

On antud rööpküliku kahe tipu ja diagonaalide lõikepunkti O koordinaadid.

A(-4, -3), B(2,-3), O(0,1)

Joonis ja ülejäänud kaks tippu.
Ülejäänud tippude koordinaadid.

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.