| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Pöördvõrdelise seose graafik

Page history last edited by Laine 3 years, 5 months ago

 

KORDAMINE

PÖÖRDVÕRDELISE SEOSE GRAAFIK

 

Korda õpikust lk. 96

ja vaata 

Pöördvõrdeline seos 7

Taskutark https://www.taskutark.ee/m/poordvordeline-soltuvus-poordvordelise-soltuvuse-graafik/

eÕpikust https://www.opiq.ee/kit/63/chapter/3338?registerId=39374 (enne pead eÕpikusse sisse logima)

 

 

Pöördvõrdelise seose ja sirge graafiku joonistamine. 
Joonista ühes ja samas teljestikus graafikud y=2x ja y= 2/x, 
märgi joonisele nende graafikute lõikepunktid A ja B.

Lõikepunktid on kahe koordinaadiga. Näiteks A(x. y). Sina kirjutada x ja y asemel arvud.

KONTROLLI graafikuid https://www.desmos.com/calculator

 

NÄIDE

 

TABEL

sirge y=2x joonistamiseks

-2 
 -4   4 

 

      S(-2,-4), K(2,4)

 

pöördseose graafiku y=2/x joonistamiseks

-6  -5  -4  -3  -2  -1 
-0,33  -0,4  -0,5  -0,67  -1  -2  0,67  0,5  0,4  0,33 

 

 

 

VASTUS;

Lõikepunktid on 

A(1, 2) ja B(-1, -2)

 

 

 

 

ISESEISEV TÖÖ
20.01

 

Joonista ühes ja samas teljestikus graafikud y=-2x ja y=  -2/x, 

märgi joonisele nende graafikute lõikepunktid A ja B.

Lõikepunktid on kahe koordinaadiga. Näiteks A(x. y). Sina kirjutada x ja y asemel arvud.

 

Ülesanne lahenda vihikusse.

Lahendatud ülesandest tee pilt ja lae eKooli.

Pildile peab mahtuma nii tabelid kui ka graafik. 

Kindlasti kanna joonisele lõikepunktid ja nende koordinaadid.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ÜLESANNE 352

NÄIDE:

võrdeteguri arvutamine

Kui punt A(1, 2) asub graafikul, siis võrdetegur arvutatakse korrutise  a=xy abil.

Seega a= 2 · 1 = 2 

 

LAHENDUS 

A(-2, 4)

a = -· 4 = -8  => y= - 8/x

 

 

 

NÄIDE

pöördvõrdelise seose graafiku joonistamine kui a=2

Kuna pöördvõrdelise seose graafik on hüperbool, seetõttu tuleb leida rohkem punkte.

Argumendi (x ) väärtused tuleb anda kogu x-telje ulatuses, siis tulevad nähtavale mõlemad hüperpooli harud.

Näiteks -6st kuni 6ni.

Kandes punkte koordinaatteljestikku tuleb olla tähelepanelik, et mõni punkt liiga kaugele ei satu, siis on tehtud arvutusviga.

Hüperpoolile tuleb kanda seose valem ning telgedele tähistused

TABEL

GRAAFIK


 

Vaata näidet ka õpikust lk. 96 tabel 27 ja joonis 53

 

 

Kontrolli graafikut interaktiivse joonise põhjal

Nihuta liugurit a.

 a= -2

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.