| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Graafik

Page history last edited by Laine 4 years, 1 month ago

 

KORDAMINE

Pöördvõrdelise seose graafik

 

ISESEISEV ÜLESANNE

TEE VIHIKUSSE ÜLESANNE Tabelitest ja graafikutest tee pilt ja saada õpetajale. Kirja teema"Graafik"

 

VAATA NÄITEID 1 ja 2

NÄIDE 1

 

NÄIDE 2

Videona on ülesande lahendus nähtav eÕpikust "Pöördvõrdeline seos ja selle graafik"

 

 

ISESEISEV ÜLESANNE

TEE VIHIKUSSE ÜLESANNE 351 - 3 ja 4

 

Kontrolli graafikuid interaktiivse joonise põhjal

Nihuta liugurit a.

1. a=0,5

2. a= -1,5

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.