| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Lineaarfunktsiooni graafik

Page history last edited by Laine 3 years, 7 months ago

 

Ülesanne 

Joonista lineaarfunktsioonidee graafikud: 1) y=2x-2, 2) y=0,5-x, 3) y=0,5x+3, 4)y=1-1,5x.

Graafikud tee ühele koordinaattasandile.

Ülesanne vormista vihikusse nii, et tabelid ja graafik mahuvad ühele leheküljele.
Kindlasti kirjuta graafikutele nimed ja lõikepunktid x-teljega ja y-teljega (punkt on kahe koordinaadiga).

VORMISTA ÜLESANNE KORREKTSELT ja numbrid kirjuta nii, et ka mina saan aru.

Tee ülesande lahendusest pilt ja saada õpetajalae. Kirja teemaks kirjuta "Graarfikud"

 

ISESEISEV ÜLESANNE

 

 

Ülesanne 

Joonista lineaarfunktsioonidee graafikud: 1) y= -0,4x-1, 2) y=2-x, 3) y=1,5x+0,5, 4)y=2-3x.

Graafikud tee ühele koordinaattasandile.

Ülesande tegemisel võid kasutada algordinaadi ja ühe punkti võtet, nagu on näites esimene osa

või tabelit nagu on näite teine osa.

Ülesanne vormista vihikusse nii, et lahendus või tabelid ja graafik mahuvad ühele leheküljele. 
Kindlasti kirjuta graafikutele nimed.

VORMISTA ÜLESANNE KORREKTSELT ja numbrid kirjuta nii, et ka mina saan aru.

Tee ülesande lahendusest pilt ja saada õpetajalae. Kirja teemaks kirjuta "Graarfikud2"

EDU!

 

NÄIDE

 

Kui vajad konsultatsiooni, siis 

virtuaalne konsultatsioon on neljapäeval kell 11. 

https://meet.google.com/eov-gjkz-rur

Kindlasti peaks Sul olema kõlarid ja mikrofon. Või arvutisse ehitatud kõlarid ja mikrofon.
Eelnevalt kontrolli, kas Sinu mikrofon ja kõlarid töötavad. Kasuta selleks veebipõhist vahendit 
https://online-voice-recorder.com/

 

 

Sirgete lõikepunkti leidmine.

1. Teed tabeli mõlemale sirgele

2. joonistad tabeli põhjal mõlemad sirged, kirjutad neile nimed peale

3. märgid punkti, kus sirged lõikuvad ja kirjutad juurde lõikepunkti koordanaadid.

Iseseisvalt teha ül. 340 - 3 ja 4

Saada lahendatud ülesandest pilt õpetajale ja kirja teemaks sisesta "Lõikepunkt"

NÄIDE

Ülesanne 340 -2

Sirgete y=0,5x + 1 ja y=x - 2

Lõikepunkt on (6, 4)

Ülesanne 340 -3

Lõikepunk on A(3, -3)

Ülesanne 340 -4

Lõikepunk on A(-3, -2)


 

PHP Hits Count  

 

ÜLESANNE 340

 

ÜLESANNE 341

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.