| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

KUUBIK

Page history last edited by Laine 5 years, 5 months ago

Tartu Ülikooli teaduskool ootab 4.-7. klassi õpilasi osalema matemaatikavõistlusel „Kuubik“.

Võistlus toimub neljas voorus:

I voor – „ARVUDE MAAILM“ – toimub 25. oktoobrist 21. novembriniülesanded on avaldatud võistluse kodulehel

II voor – „KUJUNDITE MAAILM“ – toimub 22. novembrist 20. detsembrini - ülesanded on avaldatud juba võistluse kodulehel

III voor – „LUGUDE MAAILM“ – toimub 21. detsembrist 23. jaanuarini - ülesanded on avaldatud juba võistluse kodulehel

IV voor – „LOOGIKA MAAILM“ – toimub 24. jaanuarist 20. veebruarini

Igas voorus antakse õpilastele ette 8 viie alamküsimusega ülesannet, mis sisestatakse võistluse kodulehelt leitavasse vormi.

Laekunud vastuste põhjal koostatakse paremusjärjestus iga vooru järel ja ka võistluse kokkuvõttes. Seega on võimalik võistlusega liituda mistahes voorust alates või osaleda vaid mõnes voorus. Ka ei pea osalemiseks olema kõik ülesanded lahendatud.

Kuigi „Kuubiku“ vanuserühm on defineeritud, võivad võistlusel osaleda ka nooremad kui neljanda ja vanemad kui 7. klassi õpilased.

Võistluse korraldaja Maksim Ivanov julgustab õpilasi aktiivselt osalema, kinnitades: „Tänavu peaksid ülesanded olema küll kõigile jõukohased.“

Tänavune „Kuubik“ toimub 9. korda.

Täpsem info võistluse kohta võistluse kodulehelt: https://www.teaduskool.ut.ee/et/ainevoistlused/kuubik

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.