| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Vseos

Page history last edited by Laine 7 years, 5 months ago

Võrdeline seos

 

TÖÖLEHT

 

I osa.

Ava programm GeoGebra.

1)        Joonesta  võrdelise sõltuvuse y=2x graafik. Selleks trüki sisendribale  avaldis y=2x ja vajuta klaviatuurilt Enter klahvi.

Vaata joonist ja täida lüngad (kirjuta vihikusse): 

Võrdelise sõltuvuse y = 2x graafik on sirge, mis läbib punkte (0; ......) ja (1; ......). 

Peida sirge (paremklikk sirgel ja valida Näita objekti).

2)      Joonesta  võrdelise sõltuvuse y= 0,5x graafik ( sisestamisel kasuta koma asemel punkti). Vaata joonist ja täida lüngad:

Võrdelise sõltuvuse y = 0,5x graafik on ............................., mis läbib punkte (0; ......) ja (1;.....).

Peida graafik (paremklikk joonel ja valida Näita objekti).

3)      Joonesta võrdelise sõltuvuse y= 4x  graafik. Vaata joonist ja täida lüngad:

Võrdelise sõltuvuse y = 4x graafik on ............................., mis läbib punkte (0; ......) ja (1;.....).

Peida graafik.

4)      Joonesta võrdelise sõltuvuse y= -1,5 graafik. Vaata joonist ja täida lüngad:

Võrdelise sõltuvuse y = 4x graafik on ............................., mis läbib punkte (0; ......) ja (1;.....).

 

5)      Vaatle ja võrdle punktides 1-4 saadud tulemusi ja tee järeldus võrdelise sõltuvuse y=ax kohta:

Võrdelise sõltuvuse y = ax graafik on ........................., mis läbib punkte (0; .......) ja (1; ......).

 

II osa.

 Ava veebileht  https://www.geogebra.org/m/DJUg7CK2

Sellel joonisel on liugur ja võrdelise seose  y=ax graafik (sirge). Liuguri  abil saad muuta a väärtust. Näiteks, kui a väärtuseks on 3, siis tekib võrdelise seose y=3x graafik. Muutumist saad vaadata ka animatsioonina, kui klikid all vasakul oleval nupul.

 

Muuda a väärtusi nii, et a>0. Jälgi, milliseid koordinaattasandi veerandeid läbivad need sirged.

Muuda a väärtusi nii, et a<0. Jälgi, milliseid koordinaattasandi veerandeid läbivad need sirged.

Täida lüngad (kirjuta vihikusse):

Kui a>0, siis võrdelise seose y=ax graafik paikneb  .......... ja .......... veerandis,

kui a<0, siis võrdelise seose y=ax graafik paikneb  .......... ja .......... veerandis.

 

III osa.
Jätka tööd samal leheküljel.

Nüüd hakkad arvama sirge järgi vastava võrdelise sõltuvuse avaldist. Selleks peida liuguril arv (tee paremklikk liuguril ja kliki Näita tähist). Võta ära linnuke Näita avaldist eest.

Muuda liuguril punkti asendit, sellega muutub ka sirge asend. Arva, millist võrdelist sõltuvust kujutab see sirge. Kontrolli oma oletust (pane korraks linnuke Näita avaldist ette).

Võta linnuke uuesti ära.

 

Muuda jälle liuguri abil sirge asendit. Arva ära  avaldis  jne.

VIHJE! Kui Sul on raskusi äraarvamisega, siis uuri veel kord I osas saadud tulemusi.

 

IV osa.
Ava veebileht
https://eu.ixl.com/math/grade-9/graph-a-proportional-relationship

            *   Harjuta graafiku joonestamist

            Ava veebileht https://eu.ixl.com/math/grade-4/graph-a-two-variable-relationship

            *   Harjuta tabeli põhjal graafiku leidmist

            Ava veebileht https://eu.ixl.com/math/grade-8/write-equations-for-proportional-relationships-from-graphs 

           *   Harjuta seose valemi leidmist

 

Tagasi

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.