| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Kas ma tean seda, mida ma ei tea

Page history last edited by Laine 8 years, 2 months ago

Moodul 6

Selles moodulis otsisid vastust küsimusele "Kas ma tean seda, mida ma ei tea?".
Esmapilgul tundub see küsimus absurdne. Tegelikult on siin mõeldud järgmist: "Millised eeldused oled sa teinud selle kohta, et sa ei tea kõike?"
Kui esineb sündmusi, mille kohta me kõike ei tea (see tähendab, juhuslikke sündmusi), siis tuleb teha selgeks, mida õigupoolest teatakse. Selleks on tarvis sõnastada eeldused.

Tuleb koostada mudel juhusliku käitumise kirjeldamiseks ning saada teada, kuidas andmeid ja eeldusi saab kasutada mudelile täpsema kuju andmiseks ning tulevase käitumise ennustamiseks.

Selles moodulis saab uurida, kuidas on omavahel seotud statistikud, simulatsioon, mudelid ja andmeid käsitlevad ideed.

 

KOKKUVÕTE

Kasutage kuuendast moodulist saadud teadmisi ja mõtteid ning kirjutage kokkuvõttev essee, mis vastaks küsimusele " Kas ma tean seda, mida ma ei tea?".
Essee tuleb kirjutada täislauseid kasutades ja nii, et igaüks, kes seda loeb, saab aru, millest kirjutatakse.

Essee peab vastama järgmistele küsimustele:

1. Mis on väide?

2. Mis on eeldus?

3. Pange antud väite kohta kirja võimalikud eeldused

     a) Mündiviskel tuleb kolm korda järjest kull.

     b) Homme sajab lund.

4. Kuidas kaudsed ja otsesed eeldused mõjutavad sündmuse tõenäosust?

5. Sõnasta mõisted

- tõenäosuslikmudel

- andmed

- simulatsioon

- statistika

6. Anna lühike ülevaade, mis Sulle kõige enam meeldis, õppides tõenäosust ja statistikat arvuti abil.

 

Essee vormista tekstidokumendina ja pane veebitahvlile

https://padlet.com/aluojalaine/6moodul

 

EDU!

 

Tagasi

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.