| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Kuidas saan Sind veenda (redirected from Veenmine)

Page history last edited by Laine 7 years, 5 months ago

Moodul 1.03

Kuidas saan Sind veenda?

Selles moodulis õpite, kuidas on võimalik statistikat kasutada inimeste veenmiseks. Alustades andmete visualiseerimise tehnikatest, mida reklaamitööstus kasutab faktide moonutamiseks, ja liikudes edasi andmete manipuleerimise tehnikatega, mille abil luuakse mulje, et üks toode on teistest parem.

 

Mõisted

Andmed

Andmete manipuleerimine

Asukoht

Empiiriline jaotus

Hajuvus

Jaotuse statistik

Visualiseerimine

 

Tööriistad

3D histogramm

3D sektordiagramm

3D tulpdiagramm

Aritmeetiline keskmine

Histogramm

Joondiagramm

Maksimaalne väärtus

Mediaan

Minimaalne väärtus

Sektordiagramm

Tulpdiagramm

Ulatus

 

KOKKUVÕTE

Kasutage kolmandast moodulist saadud teadmisi ja mõtteid ning kirjutage kokkuvõttev essee, mis vastaks küsimusele "Kuidas saan Sind veenda?".
Essee tuleb kirjutada täislauseid kasutades ja nii, et igaüks, kes seda loeb, saab aru, millest kirjutatakse.

Essee peab vastama järgmistele küsimustele:

 

 1. Kirjelda, kuidas on võimalik statistikat kasutada inimeste veenmiseks?
2. Nimeta andmete visualiseerimise tehnikaid, mida reklaamitööstus kasutab faktide moonutamiseks. Kirjelda üht situatsiooni, kus saab kasutada andmete visualiseerimise tehnika kasutamist faktide moonutamiseks.
3. Nimeta andmete manipuleerimise tehnikaid, mille abil luuakse mulje, et üks toode on teistest parem. Kirjelda üht situatsiooni, kus saab kasutada andmete manipuleerimise tehnika kasutamist näitamaks, et üks toode on teistest parem.

Essee vormista tekstidokumendina ja lae see veebitahvlile http://padlet.com/aluojalaine/moodul3 

 

Tagasi

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.