| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Kas ma olen normaalne

Page history last edited by Laine 8 years, 2 months ago

MÕISTED

Sektordiagramm - ring jagatakse sektoriteks, mille nurgad on proportsioonis osakaaludega. Kasulik suhtelise suuruse ja terviku jaotusviisi kujutamiseks.
Tulpdiagramm - tulba kõrgus on proportsionaalne väärtusega, mida tulp kujutab. Kasulik tunnuse väärtuste väljendamiseks.
Histogramm - iga tulba kõrgus on proportsionaalne sagedusega, mida see tulp esindab. Tulbad (väärtusvahemikud) valitakse nii, et histogrammi kuju väljendaks jaotuse kuju. Kasulik sageduse väljendamiseks.
Joondiagramm - punktid kujutavad tunnuse väärtust teataval ajahetkel. Kasulik siis, kui soovitakse näidata väärtuse muutumist ajas.

 

Tunnus - midagi, mis teid iseloomustab.

Tunnus - midagi, mis teid iseloomustab.

Väljapakutud vastused   

Kas saate seda tunnust mõõta?

Kas seda saab arvuliselt väljendada?
Jah/Ei  

Püsiv?

Või saab see muutuda?

Püsiv/Muutuv

Asjassepuutuv?

Kas me peame seda teadma?
Jah/Ei 

 Kas seda on keeruline mõõta?

Jah/Ei

Sõrmede ja varvaste arv
Jah   
Muutuv   
Jah   
Jah    
Lemmikspordiala   
Jah Muutuv Jah Jah
Silma Värus Jah Püsiv Jah Jah
Juuste pikkus 
Jah Muutuv   
Ei Ei
Kodune aadress Jah Muutuv   
Ei Jah
Hääle kõrgus
Jah Muutuv   
Ei Ei
Kui ilus sa oled Ei Muutuv
Jah Ei
Pikim hüpe 
Jah Muutuv Ei Jah
Sünniaeg   
Jah Püsiv Jah Jah
Kinganumber   
Jah   
Muutuv   
Jah   
Jah   
Kõrvade suurus
Jah   
Muutuv   
Jah   
Jah   
Kasv   
Jah   
Muutuv   
Jah   
Jah   
Sgu Jah   
Püsiv Jah   
Jah   
Vererõhk   
Jah   
Muutuv Ei Ei
Kaugus kodust koolini
Jah   
Muutuv Jah   
Jah   
Teie südamete arv 
Jah   
Püsiv Ei Jah   

 

ANDMED, mida kasutatakse

 

Wolfram Mathematica kasutamine

 

https://lab.open.wolframcloud.com/app/objects/e0e820f7-13e4-4b44-952c-f4a36ccd2e4b

Vali vasakult

(+)

Sisesta tehe

 

KOKKUVÕTE

Kasutage esimesest moodulist saadud teadmisi ja mõtteid ning kirjutage kokkuvõttev essee, mis vastaks küsimusele "Kas ma olen normaalne?".
Essee tuleb kirjutada täislauseid kasutades ja nii, et igaüks, kes seda loeb, saab aru, millest kirjutatakse.

Essee peab vastama järgmistele küsimustele:
1. Mida tähendab normaalne?
2. Milliseid tunnuseid mõõdeti ja millised arvulised väärtused iseloomustavad normaalsust iga tunnuse juures?
3. Millise tunnuse mõttes olete te kõige normaalsem?
4. Kuidas leida keskmisele kõige lähemal asuvat isikut, kui vaadeldakse kahte tunnust korraga?
5. Millise tunnusepaari poolest olete te normaalsele kõige lähemal?
6. Kas te olete normaalne? Miks?

 

Essee vormista tekstidokumendina ja pane veebitahvlile

http://padlet.com/aluojalaine/moodul1

 

Tagasi

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.